https://waterpointcity.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc Chính sách bảo mật dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

 

1. Thu thập thông tin cá nhân:

 

 

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

 

 

3. Chia sẻ thông tin cá nhân:

 

 

4. Truy xuất thông tin cá nhân: 

 

 

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

 

 

6. Sử dụng “cookie”:

 

 

7. Quy định về “spam”:

 

 

8. Thay đổi về chính sách:

 

 

9. Thông tin liên hệ:

 

 

Waterpoint
Website: www.Waterpointcity.com

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN