Phó thủ tướng ‘lệnh’ Bộ GTVT sớm triển khai các hạng mục tại dự án sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành là 109.111 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và hỗ trợ vốn xây dựng tuyến giao thông kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 1 theo quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các công trình.

Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp bình ổn thị trường, cập nhật và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án; kiến nghị tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ (nếu cần).

UBND Đồng Nai được yêu cầu khẩn trương thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại về đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối.

Định kỳ hằng tháng, các cơ quan liên quan phải báo cáo tình hình triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giữa tháng 9 vừa qua, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát, khắc phục vướng mắc của các dự án thành phần hạ tầng các khu tái định cư, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Dự án sân bay Long Thành đã chính thức bấm nút khởi công vào đầu năm 2021. Theo dự kiến, hơn 4 năm nữa, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 109.111 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Viết một bình luận

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN